København

Vil du have et værktøj, som både kan bruges på studiet, jobbet og i din fritid?
Vil du have et værktøj, som både kan bruges på studiet, jobbet og i din fritid?

På dette korte og koncentrerede kursus bliver du introduceret til to af markedets stærkeste videoredigeringsprogrammer. Adobe Premiere Pro er mesteren indenfor lyd, billede, tekstning og alle de andre dagligdags videoredigerings-behov og ”storebror” After Effects fortsætter hvor søsterprogrammet slutter med avancerede animationer, 3D, special effects og meget mere.

På årets internationale oversætterdag den 30. september vil vi se nærmere på det talte sprogs mange nuancer og de særlige udfordringer, der møder oversættere, tekstere og tolke, når det skal oversættes.
På årets internationale oversætterdag den 30. september vil vi se nærmere på det talte sprogs mange nuancer og de særlige udfordringer, der møder oversættere, tekstere og tolke, når det skal oversættes.

Kom til generalforsamling og være med til at bestemme, hvem der skal have sidde i bestyrelsen og have indflydelse på udviklingen af dit forbund.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag

4. Valg af ny formand for regionen

5. Valg af op til fire medlemmer af bestyrelsen

6. Valg af op til fire suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af to repræsentanter og to suppleanter til forbundets repræsentantskab

8. Eventuelt

Hos KairoS CBS er der hverken konger eller dronninger, men der er til gengæld en flok glade studerende fra CBS.
Hos KairoS CBS er der hverken konger eller dronninger, men der er til gengæld en flok glade studerende fra CBS.
På TV har vi ofte set Københavns Byret udefra, når journalisterne skal berette om afgørelserne i sager, der er ført i Byretten. Nu kan du komme med indenfor. Keld Olesen, Københavns Byret, har sagt ja til at give os en rundvisning.
På TV har vi ofte set Københavns Byret udefra, når journalisterne skal berette om afgørelserne i sager, der er ført i Byretten. Nu kan du komme med indenfor. Keld Olesen, Københavns Byret, har sagt ja til at give os en rundvisning.
Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. At kunne facilitere møder er også en vigtig del af dine kompetencer som leder.
Hvordan får man møder, der er værdiskabende, effektive, involverende, muntre, korte og fåtallige? Det gør man ved at facilitere dem. At kunne facilitere møder er også en vigtig del af dine kompetencer som leder.
Hvornår har du som leder truffet en beslutning, som kun baserede sig på fakta? Er intuition et beslutnings-og ledelsesværktøj, vi alle bruger uden nødvendigvis at vide hvordan og hvornår? Hvordan kan intuition bruges mere bevidst i forbindelse med ledelse?
Hvornår har du som leder truffet en beslutning, som kun baserede sig på fakta? Er intuition et beslutnings-og ledelsesværktøj, vi alle bruger uden nødvendigvis at vide hvordan og hvornår? Hvordan kan intuition bruges mere bevidst i forbindelse med ledelse?
Med dette kursus giver Danmarks førende tegnsætningsekspert dig evnen til at se strukturerne i sproget og dermed evnen til at tegnsætte korrekt, sikkert og elegant.
Med dette kursus giver Danmarks førende tegnsætningsekspert dig evnen til at se strukturerne i sproget og dermed evnen til at tegnsætte korrekt, sikkert og elegant.