Fagligt netværksmøde om universiteternes interne kommunikation på engelsk

Københavns Universitet og Forbundet Kommunikation og Sprog afholder konference om den engelsksprogede interne kommunikation på universitetet.


Arrangørerne ønsker at skabe debat og diskutere problemstillinger i forbindelse med den dansk/engelske parallelsproglighed, der i dag er nødvendig på grund af det stadigt stigende antal internationale medarbejdere blandt universitetets forskere og undervisere.

Konferencen vil gøre dig klogere på emnet, og du vil høre om forskellige metoder og værktøjer til at håndtere parallelsproglighed i den interne kommunikation. Der vil være oplægsholdere fra den politiske og administrative side, fra parallelsproglighedsforskningen samt fra dem, der henholdsvis producerer og modtager intern kommunikation. 

Overordnet drejer det sig om, hvordan universiteternes engelsksprogede kommunikation virker, og hvordan kan den blive bedre. Herunder spørgsmål som:

  • Hvordan bliver den til
  • Hvordan håndteres den af kommunikations-og sprogmedarbejderne
  • Hvordan opleves den af brugerne/modtagerne
  • Hvilke barrierer og perspektiver er der
  • Hvad kan en sprogpolitik 


Målgruppe
Hovedmålgruppen for konferencen er universitetsansatte, der arbejder med primært intern kommunikation på engelsk. Andre er også velkomne.


Program

10.00: Per Lindegaard Hjorth, formand for Kommunikation og Sprog, byder velkommen på vegne af arrangørerne

10.05: Praktiske bemærkninger

10.10: Jasper Steen Winkel, Vicedirektør for KU Kommunikation taler om det sprogprojekt, KU er i gang med, og som skal munde ud i en sprogpolitik for universitetet

10.40: Anne Holmen, Professor på Center for Parallelsproglighed på KU taler om, hvad parallelsproglighed betyder, og hvordan den kan udmøntes i praksis.

11.00: Alex Klinge, Studieleder og lektor på CBS taler om, hvad en sprogpolitik kan og ikke kan, og hvorfor en kampagne er svaret.

11.20: Pause

11.35: Lone Winge, Administrationschef på Biologisk Institut, KU, taler om den sproglige hverdag på et institut med mange internationale medarbejdere

11.55: Sofie Braüner Kappelgaard, AC-fuldmægtig og PA for institutlederen på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi taler om, hvad valget mellem engelsk, dansk eller begge sprog har betydet for arbejdsrutiner og forretningsgange

12.15: Ida Andersen, Mobility Consultant, International Staff Mobility, KU, taler om nødvendigheden af at have et center, der er specielt fokuseret på de udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark, herunder deres behov for også at kunne begå sig på dansk, selvom det videnskabelige miljø er engelsk.

12.35: Frokost

13.20: Indlæg fra fire universitetsansatte kommunikations- og sprogmedarbejdere om konkrete arbejdsgange, værktøjer og måder at håndtere en dansk-/engelsksproget hverdag

• Lenore Messick, AU

• Rasmus Damkjær Christensen, KU

• Iben Ørbæk Andersen, KEA

• Hanne von Wowern, KU

14:30: Kaffe & kage

14.45-15.45: Paneldebat

15.45: Afrunding og tak for i dag

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. 

Der vil blive fotograferet under arrangementet. Ønsker du ikke at blive fotograferet bedes du gøre arrangørerne opmærksomme herpå. 

Vi glæder os til at se jer.

Adresse

Københavns Universitet,
Nørregade 10,
Udvalgsværelse 3

Arrangementsdato
Onsdag, 27. november 2019 - 10:00 til 16:00
Tilmeldingsfrist
Mandag, 25. november 2019 - 12:00
Vælg region