Generalforsamling og netværksmiddag i KS Midtjylland

Mød op til KS Midtjyllands generalforsamling den 21. september i KS' nye lokaler ved Åen i Aarhus og få indflydelse på, hvem der skal repræsentere dig og regions øvrige medlemmer. Aftenen byder også på rig mulighed for at netværke med dine fagfæller, da den formelle del af programmet glider over i netværksmiddag og hyggeligt samvær med regionens øvrige medlemmer, den nyvalgte bestyrelse og KS' formand.

Den 21. september er det atter tid til at afholde den årlige generalforsamling i KS Midtjylland, hvor der blandt andet skal vælges formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til regionsbestyrelsen. - Ønsker du at stille op til en af posterne og/eller vil du gerne vide mere om, hvad det indebærer at være frivillig i KS Midjylland, så tag et kig i den vedhæftede funktionsbeskrivelse elle send os en mail på ksmidtjylland@gmail.com

Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Regionsformandens beretning
  3. Indkomne forslag
    OBS! Dine eventuelle forslag skal sendes til regionsformanden på ksmidtjylland@gmail.com senest en uge før generalforsamlingen.
  4. Valg af formand (Anne Rasmussen blev valg for to år i 2016 og ønsker at gennemføre valgperioden)
  5. Valg af minimum et bestyrelsesmedlemme
  6. Valg af fire suppleanter til bestyrelsen (Bente Holk Jensen genopstiller til den ene post)
  7. Valg af to repræsentanter og to suppleanter til forbundets Repræsentantskab
  8. Eventuelt 

Kommunikation og Sprogs formand, Per Lindegaard Hjorth, deltager i arrangementet og får ordet for en kort stund og afslutter dermed den formelle del af arrangementet, som afløses af en lækker middag og rig mulighed for at netværke med dine fagfæller i hyggelige rammer over en øl/et glas vin - eller vand.

Vi glæder os til en spændende og hyggelig aften og håber på stort fremmøde!

Med venlig hilsen
KS Midtjyllands siddende bestyrelse

Adresse

Åboulevarden 31, 2. sal
8000 Aarhus C

Arrangementsdato
Torsdag, 21. september 2017 - 17:30 til 21:00
Vælg region