Konferencetolkuddannelsen og karriere i EU

Er du studerende? Så kan du komme med til dette enestående arrangement på Aarhus Universitet, hvor du kan høre mere om den nye konferencetolkuddannelse (Master) og om dine karrieremuligheder i EU.


Hvad vil det sige at læse til konferencetolk?
"En Master i Konferencetolkning er for dig, der vil arbejde med konferencetolkning på eliteniveau. Uddannelsen er ny og den eneste i Danmark, og den er et resultat af et stigende behov for danske tolke i EU."

Hvem er målgruppen for uddannelsen?
"Uddannelsen retter sig mod dig, der:

  • allerede har gennemført en kandidatuddannelse eller har gennemført en kandidatuddannelse inden studiestart på uddannelsen --> uanset fagområde!
  • behersker mundtligt dansk til perfektion og to fremmedsprog på meget højt niveau
  • har fremragende analytiske kompetencer, høj koncentrationsevne, mental skarphed og hurtighed
  • har en stor almenviden og er nysgerrig
  • er en god taler
  • kan lide udfordringer."


Til dette arrangement kan du altså:
1. høre mere om, hvad det vil sige at blive og arbejde som konferencetolk.
2. erfare mere om hvordan du gøre karriere i EU på flere forskellige måder.

Programmet for aftenen er som følger:

17.00 - 17.05 Velkomst v. EU Karriereambassadørerne

17.05 – 17.35 Om Konferencetolkeuddannelsen på AU, v. leder af uddannelsen professor Helle V. Dam

17.35 – 18.00 Tolkning i EU, v. konferencetolk Torben Bagge Hansen

18.00 – 18.20 Pause m. kaffe/te

18.20 – 18.45 Om at studere til konferencetolk, v. master-studerende Sif Antonia M. Petersen og Mikkel Jeppesen

18.45 – 19.00 Sådan bliver du ansat som tolk i EU v. EU karriereambassadørerne

19.00 – 19.30 Spørgsmål til oplægsholderne og afslutning


Arrangementet er istandsat i samarbejde mellem EU Careers Denmark, Udenrigsministeriet samt konferencetolkeuddannelsen på Aarhus Universitet.

Mere dansk i EU kan også være en side, du er interesseret i.

Alle studerende, uanset universitet, er velkomne!

Tilmelding via Facebook her.

Ved spørgsmål sendes disse til: eucareersaarhusuniversity@gmail.com.

Vi glæder os til at se jer til en informativ og spændende aften
/ EU Karriereambassadørerne på Aarhus Universitet

Adresse

Nobel Auditorium, Bygning 1482, lok. 105,
Jens Chr. Skous Vej 4,
8000 Aarhus C

Arrangementsdato
Tirsdag, 23. april 2019 - 17:00 til 19:30
Tilmeldingsfrist
Tirsdag, 23. april 2019 - 12:00
Vælg region