KS Syd inviterer hermed til den ordinære generalforsamling samt efterfølgende netværksmiddag

Aftenen begynder med KS Syds ordinære generalforsamling i henhold til vedtægter og dagsorden:

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Beretning

3.   Indkomne forslag.

      Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være regionens formand (ksregsyd@gmail.com)  i hænde senest én uge før generalforsamlingen

4.   Valg af op til 2 medlemmer til bestyrelsen. Chris Fedders (suppleant indtrådt p.t.) og Michaell Møller (flyttet til Sønderjylland fra KS København) har begge tilkendegivet, at de er kandidater til posterne i regionsbestyrelsen.

5.   Valg af op til 2 suppleanter til bestyrelsen (Marc Arthur Møller Dam er suppleant endnu 1 år))

6.   Valg af 2 repræsentanter og 2 suppleanter til forbundets repræsentantskab, (der er p.t. repræsentantskabsmøde årligt 1. eller2.lørdag i maj og november) Alle poster er åbne for valg.

7.   Eventuelt

Mød Kommunikation og Sprogs formand, Per Lindegaard Hjorth, som får ordet for en (kort) stund om ’rigets tilstand’, før vores lækre middag bliver serveret. Der biver også lejlighed til at netværke med hinanden.

OG:

For et par år siden havde vi et arrangement, hvor Jesper Outzen fortalte om Meningsfuldhed i arbejde, og vi er lykkedes med en aftale med Jesper om at fortælle om følgende som inspiration for os alle:

Jeg forestiller mig en verden, hvor flertallet oplever formål og mening med deres arbejde. I det moderne liv er arbejde ikke bare en måde at tjene penge på. Nye generationer ønsker arbejde, som skaber mening, personlig udvikling og en vej til at forfølge deres drømme. Jeg vil ikke bare underholde jer, men også give jer noget at reflektere over og inspirere til handling i dit fremtidige arbejdsliv og i dine relationer til andre. Jeg kommer med idéer, inspiration og relevante cases - både fra videnskaben og mit professionelle virke - om hvorfor og hvordan arbejde bliver meningsfuldt. Formålet med foredraget er at give nye perspektiver og inspirere dig til at handle, så dit arbejde også bliver meningsfuldt.

Adresse

Bramdrupdam Sports- & Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding

Arrangementsdato
Tirsdag, 19. september 2017 - 17:30 til 21:15
Pris for medlemmer
Gratis for medlemmer af KS
Vælg region