Repræsentantskabsmøde

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden:

  1. Godkendelse af forretningsorden
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning
  4. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger før mødet)
  5. Godkendelse af regnskab 2017 og vedtagelse af budget 2019
  6. Eventuelt

Efter frokost afholdes en temadebat om det fremtidige arbejdsmarked og automariseringens betydning for KS'ernes fremtidige arbejdsmarked.

Arrangementsdato
Lørdag, 10. november 2018 - 11:00 til 17:00
Vælg region