Seminar for arbejdsmiljørepræsentanter

Først mange tak for venlige og positive svar på vores forespørgsel tidligere på året om interesse for eventuel deltagelse i vores årlige AMR seminar 21.-22. september i Vejle. Der kom mange positive tilbagemeldinger, så forhåbentligt bliver vi lige så mange i år som sidste år.

Sidste år var der ønske om, at vi i 2017 kunne arbejde videre med den udfordring, det er at få sammenspillet mellem AMR, TR, leder og kolleger til at fungere.

Vi har været så heldige at få direktør og underviser Mads Bab til at komme og holde oplæg og workshop om udfordringen. Mads Bab har sendt denne beskrivelse:

Gensidighed og aktionslæring som midler til forbedret arbejdsmiljø

Solid og holdbar udvikling af arbejdsmiljøet forbliver et ideal i mange virksomheder. Relationen mellem leder, AMR og TR er alt for ofte kendetegnet ved manglende gensidighed, og dialogen er ikke udpræget løsningsorienteret.

Der er brug for et sceneskift. Et sceneskift, der mindsker kampen om positioner og fremmer den gensidige interesse i at skabe et arbejdsmiljø, hvor man gør det godt og har det godt.

Det forudsætter, at man bevæger sig væk fra en udefra-ind tilgang hvor udviklingen af arbejdsmiljøet baseres på forskellige opfattelser af meget overordnede begreber som social kapital, trivsel og bæredygtighed. I stedet bør udviklingen tilgås indefra-ud. Her tager man altid udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra hverdagen og i fællesskab undersøger OG lærer, hvordan de bedst løses.

På workshoppen undersøger vi aktionslæring, og hvordan denne metode sikrer foretagsomhed og gensidighed i dialogen mellem leder, AMR og TR. Endvidere arbejdes der med værktøjer til at anvende aktionslæring i udviklingen af helt konkrete arbejdsmiljøtemaer.

Indhold på workshoppen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, drøftelser, værktøjer og øvelser i forhold til:

  • Forskellen på udefra-ind og indefra-ud udvikling af arbejdsmiljøet
  • Aktionslæring og hvordan bruges det i udvikling af arbejdsmiljøet
  • Styrkelse af samskabelse og gensidighed i dialogen mellem leder, AMR og TR

Workshoppen vil være praktisk og metodebaseret. Den bygger videre på en række velkendte begreber som f.eks. social kapital.”

Om Mads Bab

Mads Bab er stifter af rådgivningsvirksomheden Gnist og har arbejdet med arbejdsmiljø, ledelse og teamudvikling i 17 år. Mads er en efterspurgt foredragsholder og rådgiver især om kollektiv robusthed, organisatorisk læring og agile arbejdsprocesser. Det sker i virksomheder som Kvadrat, PFA Pension, Danmarks Radio, Forsvarsministeriets Styrelse for Indkøb og Materiel samt en lang række af landets kommuner.

Mads er forfatter til bøgerne Gnisten i Arbejdslivet, I gang med styrkebaseret ledelse og en række artikler om arbejdsmiljø, ledelse og organisationsudvikling. Han underviser på Aarhus Universitets master i positiv psykologi og i tilsvarende emner på Angela Ruskin University i Paris.

Det øvrige program vil indeholde:

  • Nyt fra jer
  • Opdatering på nye tiltag, regler mv. på arbejdsmiljøfronten
  • Arbejdsmiljøarbejdet med de andre AC-organisationer og arbejdsgiversiden, herunder:

Hvorfor er det så vanskeligt at nå til bare nogenlunde fælles fodslag på det politiske plan

  • Arbejdsmiljøkrav til OK 18
  • Domme på arbejdsmiljøområdet – sygemelding og psykisk arbejdsmiljø
  • Case om psykisk arbejdsmiljø fra det virkelige KS-liv
  • Oplæg/indlæg fra KS’ socialrådgiver

Og så er I som altid velkomne til at skrive, hvis I har noget, I ønsker, vi skal drøfte nærmere, eller som I gerne vil høre nærmere om.

Det endelige program sendes ca. 14 dage før seminaret.

I år bliver der af hensyn til den praktiske planlægning byttet om, så det eksterne oplæg er fredag formiddag.

Husk at seminaret er godkendt af Arbejdstilsynet som den lovpligtige efteruddannelse af AMR’er.

Adresse

Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, Vejle

Arrangementsdato
Torsdag, 21. september 2017 - 10:30 til Fredag, 22. september 2017 - 14:00
Vælg region