Translating Europe: Oversættelse, teknologier og kvalitetssikring

Hvordan påvirker nye teknologier som maskinoversættelse og CAT-tools oversættelse som erhverv og som uddannelse? Hvilke kompetencer skal oversættere i dag have for at kunne bruge det stigende antal oversættelsesværktøjer i deres arbejde? Og hvordan kan universiteterne integrere disse kompetencer på uddannelserne?

Det er nogle af de spørgsmål, som vil blive diskuteret på denne workshop. Vi vil også komme ind på de nye kvalifikationsrammer, som er udviklet af European Master’s in Translation Network, med fokus på den danske oversætterindustri. Til denne workshop har vi samlet oversættelseseksperter fra den private sektor og fra Europa-Kommissionen, samt undervisere, forskere og studerende, der beskæftiger sig med oversættelse.

Workshoppen foregår på dansk og engelsk.

Organiseret af
Kirsten Wølch Rasmussen, lektor og institutleder, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Marian Flanagan, PhD, adjunkt, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Jens Johansen, repræsentant for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) i Danmark
Jørgen Christian Wind Nielsen, konsulent hos Kommunikation og Sprog. 

Læs mere og tilmeld dig her.

Adresse

Nobelparken
Jens Chr. Skous Vej 4
Bygning 1481, lokale 366
Aarhus

Arrangementsdato
Torsdag, 11. oktober 2018 - 9:00 til 17:00
Pris for medlemmer
Gratis for medlemmer af KS
Tilmeldingsfrist
Det er desværre ikke muligt at tilmelde sig, da tilmeldingsfristen er overskredet
Vælg region