Workshop: engelsk tegnsætning- brush-up

Workshop 1: Fokus på tegnsætning på engelsk

Det frivillige netværk, KS Netværk Storkøbenhavn, afholder i løbet af oktober og november 2017 tre workshops i engelsk. Man kan tilmelde sig dem alle eller bare et af dem. Indholdet af dem hænger ikke sådan sammen, at man er nødt til at deltage i dem alle tre. 

Vores første workshop har fokus på engelsk tegnsætning, så kom og få styr på, hvornår man bruger kommaer, apostrof, semikolon, kolon, binde- og tankestreger og meget mere på engelsk.

Vi gennemgår en række teksteksempler, hvor vi arbejder med tegnsætningens betydning. Og vi kommer ind på grammatiske regler, der styrer tegnsætningen.

Vekslen mellem oplæg, drøftelser i plenum, øvelser.

Vi arbejder meget gerne med deltagernes egne tekster, så hvis du har noget, du altid er i tvivl om, skal du endelig tage eksempler med.

Arbejdssproget er engelsk.

Arrangementet er kun for medlemmer.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du huske at melde fra. Der er nemlig tit ventelister til vores arrangementer, så måske er der en anden, der gerne vil have pladsen. 

NB: De to andre workshops afholdes d. 24. oktober og d. 7. november.

Adresse

Forbundets lokaler, Hauser Plads 20, København.

NB: Arrangementet holdes i mødelokalet, der ligger i modsat ende af lejemålet i forhold til kantinen.

Arrangementsdato
Tirsdag, 10. oktober 2017 - 17:00 til 20:00
Vælg region