Workshop i engelsk: korrektur og revision

Workshop 2: Korrektur og tekstrevision af andres tekster

Det frivillige netværk, KS Netværk Storkøbenhavn, afholder i løbet af oktober og november 2017 tre workshops i engelsk. Man kan tilmelde sig dem alle eller bare et af dem. Indholdet af dem hænger ikke sådan sammen, at man er nødt til at deltage i dem alle tre. 

Vores anden workshop har fokus på korrekturlæsning og revision af andres engelske tekster.

Vi kigger på, hvordan man giver en kollega feedback på sprogrigtigheden af en tekst skrevet på engelsk?

Vi gennemgår en række teksteksempler, hvor fokus er på at forbedre teksten. Vi arbejder med, hvordan man taler om tekster, og hvordan man begrunder sine valg, når man foreslår ændringer i en tekst, man ikke selv har forfattet. Vi gennemgår grundstenene i sætningsopbygning og relevante grammatiske områder.

Vekslen mellem oplæg, drøftelser i plenum, øvelser.

Vi arbejder med deltagernes egne tekster, så hvis du har gode eksempler, skal du endelig tage dem med. 

Arbejdssproget er engelsk.

Arrangementet er kun for medlemmer.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, bedes du huske at melde fra. Der er nemlig tit ventelister til vores arrangementer, så måske er der en anden, der gerne vil have pladsen. 

NB: De to andre workshops afholdes d. 10. oktober og d. 7. november.

Adresse

Forbundets lokaler, Hauser Plads 20, København

NB: Arrangementet holdes i mødelokalet, der ligger i modsat ende af lejemålet i forhold til kantinen.

Arrangementsdato
Tirsdag, 24. oktober 2017 - 17:00 til 20:00
Vælg region